IDACO - Internet Development Advertisment and Consulting

Együtt sikerül!

Tényleg jócskán átírták az első vállalati K+F+I pályázatot

 

A múlt heti jelzésekkel összhangban érdemben átdolgozták a kiírók a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató 50 milliárd forintos felhívást, és emiatt valóban október 30-ra eltolták a pályázat beadhatóságának kezdetét. A támogatható tevékenységek terén több lényeges módosítás, illetve pontosítás is bekövetkezett, emellett a mérföldkövek, az önerő kérdésében is vannak változások, valamint a pontozási táblázatban (tartalmi értékelésre vonatkozó szempontok) is figyelni kell a módosításokra. Mivel az elszámolható költségek terén is “belenyúltak” a pályázatba, így az ehhez kapcsolódó költségvetési táblázatot is át kell alakítani. A hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumokra is nagyon oda kell figyelni. Az első értékelési fordulót a december 7-ig beérkező pályázatokra egyszerre tartják, és könnyen lehet, hogy ezzel ki is merül a teljes, két évre nyitva tartani tervezett keret.

Csütörtökön jelent meg a kormány hivatalos pályázati oldalán az az összefoglaló közlemény, amelyre már számítani lehetett, hiszen rengeteg pontosító kérdés érkezett az ügyfélszolgálatokra az augusztus végén közzétett “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás kapcsán. Külső szakértői cikkünk alapján mi is rámutattunk, hogy elég komplexre sikeredett a kiírás (szempontrendszer), így ráfért az átdolgozás.
Az alábbiakban a most közzétett módosításokat mutatjuk be pontszerűen (a felhívás mely pontjait érintik a változások):

• A Felhívás 3.1. “Támogatható tevékenységek bemutatása” című pontja pontosításra illetve módosításra került. Ennek megfelelően az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható.
• A Felhívás 3.1. “Támogatható tevékenységek bemutatása” pontja az alábbi szövegezéssel bővült: “Maximum 500 millió Ft összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a legalább 25 millió Ft összeget”.
• A Felhívás 3.1. “Támogatható tevékenységek bemutatása” pontjában az eljárási innovációra vonatkozó költségkorlátozás törlésre került.
• A Felhívás 3.1.1 pontjának “Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele” címe a következő képen módosult: “A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások”.
• A Felhívás 3.2.1 “Általános elvárások” pontja kiegészült a horizontális ágazati prioritásokra történő hivatkozás beépítésével.
• A Felhívás 3.2.3 “Mérföldkövek” című pontja módosult.
• A Felhívás 3.2.4 “K+F munkahelyteremtés” című pontja kiegészült választható vállalással.
• A Felhívás 3.4.1 pontja pontosításra került.
• A Felhívás 3.6. pontja pontosításra került.
• A Felhívás 3.8. “Önerő” pont kiegészítésre került.
• A Felhívás 4.3. “A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja módosult. Ennek megfelelően a támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges, illetve a 2015. december 7-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
• A Felhívás 4.4.1 “Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” című pontja változott. Ennek megfelelően a támogatást igénylőnek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását szükséges benyújtania a jogosultsági kritérium teljesítéséhez.
• A Felhívás 4.4. “Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” című pontban a “Tartalmi értékelésre vonatkozó szempontok” pontosításra kerültek.
• A Felhívás a 4.4.3 pontja pontosításra került.
• A Felhívás 5.3. és 5.4. pontjai pontosításra kerültek.
• A Felhívás 5.5. pontja módosult, ennek megfelelően szűkült az egyes tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek köre.
• A Felhívás 5.6. pontja kiegészült a projektmenedzser esetében elszámolható bérmaximummal, illetve azzal, hogy “Meglévő foglalkoztatott esetében” az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
• A Felhívás 5.8. pontja kiegészítésre került.
• A Felhívás 6. pontja pontosításra került.
• A Felhívás 8. pontjában szereplő “Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” című, 1. számú szakmai melléklet pontosításra került.

 

Forrás: Portfolio.hu

2015. október 2.